Η Καλαβασός μίλησε και αυτή, Πάφου Γεώργιος!!!
Η Καλαβασός υποδέχεται τον Πανιερωτατο Μητροπολίτη Πάφου Γεωργίου, με ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματοποιείται συγκέντρωση για στήριξη του Πάφου Γεωργίου !!!