Η ΠΕΓΕΙΑ ΈΧΕΙ ΑΠΟΦΑΣΊΣΕΙ !!!
Η Πεγεια με την δυναμική της παρουσία έδειξε την στήριξη της στον Πάφου Γεωργίου. Άνθρωπο πνευματικό, λόγιο με όραμα και αγάπη για την εκκλησία και για το τόπο μας .Άξιος να ηγηθεί στο πηδάλιο της εκκλησίας μας.
Άξιος!!Άξιος!!Άξιος!!!